Sıhhi Tesisat Metraj

Sıhhi tesisat projelerine ait temiz su, atık su ve yağmur suyu boruları olmak üzre pompa odası ve diğer ekipmanlarının mt ve adet cinsinden metrajlarının excel datası olarak alınabilmesi işlemini anlatan video

 

joomla